Добре дошли в сайта на адвокат Николай Желязков - член на Адвокатска колегия - Варна

 

..............................................................................................
Очаквайте скоро Online консултации
..............................................................................................
 

Тук можете да зададете Вашите

.............................................................

Търговски договори;
Международно право
Облигационно, вещно, семейно и наследствено право, бракоразводни дела, делби и свързаното с тях процесуално представителство;
Изготвяне на граждански договори, подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имуществени права, сделки с недвижими имоти, защита на нарушени вещни права;
правна помощ в производства по екстрадиция от Република България, при кандидадстване за временно и постоянно пребиваване на територията на Република България, както и за получаване на българско гражданство;
Регистрация на юридически лица и/или техни клонове в Република България;
Правна помощ на физически и юридически лица от други държави;
Съдебна защита по граждански и административни спорове

...........................................................................................правни услуги

 

ZHELIAZKOV.LAWYER-BG.NET | PROJECT LAWYER-BG.NET 2005 | conception and design by MILEN

l